Şubat 27, 2020

Deriner Barajı Maketi

Deriner Barajı Maketi  Nedir? Deriner Barajı maketi konusunda bahsedilen baraj, 249 metre gövde yüksekliğine sahip olarak Türkiye’nin en yüksek, Dünya’nın ise 6. yüksek barajıdır. Doğu Karadeniz Bölgesi içerisinde ve Çoruh Nehrinin üzerinde...

Şubat 26, 2020

Sergi Maketi

Sergi Maketi Nedir? Turistik ve tarihi açıdan oluşturulan projelerde Sergi Maketi ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Bu alana yönelik yapılan çalışmalar ticari özellik dışında, tarihi özellikleri de kapsamaktadır. Çalışmalardaki asıl amaç insanlık...

Şubat 24, 2020

Konut Maketleri

Konut maketleri Hakkında Konut maketleri ve diğer maketler gözlemlenebilir ve anlaşılabilir bir fiziksel yapıya sahiptir. Bu da üretimi yapılacak olan eserin kendisinden önce maketi ile bir iletişim oluşturarak tasarım sorunlarıyla daha rahat ve...

Şubat 22, 2020

Melen Barajı Maketi

Melen Barajı Maketi  Nedir? Melen Barajı Maketi nin ortaya çıkmasının sebebi olan Melen Barajı, ve Hidroelektrik Santrali, Sakarya iline bağlı Kocaeli ilçesinde Melen Çayı üzerinde yapılmıştır Barajın asıl görevi Büyük Melen Projesi kapsamında...

Şubat 21, 2020

Tefrişli Kat Maketleri

Tefrişli Kat Maketleri Son yıllarda yapı alanında gözlemlenen gelişmeler ve yoğun talep Tefrişli Kat Maketleri gibi ihtiyaçları gündeme getirmeye başlamıştır. Artık potansiyel müşteriler için dış mekân albenisi pek göze alınmamaktadır. Yapılacak...

Şubat 20, 2020

Prototip Model

Prototip Model Nedir? Prototip model maketi  genelde endüstri, mimari ve tıp alanlarında görev yapan maketlerdir. Bitmiş tasarım nesneleri için değil, belirli bir tasarım sorununun çözümü için üretilir prototip model maketler. Örnek verecek...

Şubat 19, 2020

Baraj maketi yapımı

Baraj maketi yapımı Baraj maketi yapımı söz konusu olunca barajlar, insanlık hayatı boyunca insanlara birçok fayda sağlamış, su kaynaklarını tutan yapılardır. İnsanlara fayda sağlamasının amacı, insanların su ihtiyacını karşılaması, tarım için...

Şubat 18, 2020

Maket Ev Nasıl Yapılır?

Maket Ev Nasıl Yapılır ? Maket ev nasıl yapılır konusundan önce maketin önemi nedir önce onu bir öğrenelim. Tasarım ve üretim sürecinde maket yapılmasının amacı üç boyutlu maketin gerçekliği ve somutluğudur. Maket, tasarımın diğer iki boyutlu...

Şubat 17, 2020

Kabartma Topografik Harita Maket

Kabartma Topografik Harita Maket Nedir? Kabartma topografik harita maket, arazi yüzeyini 3 boyutlu olarak gösterir ve maketi yapılan araziye ait olan yükseklik verilerinden elde edilmiş sayısal model kullanılarak yeryüzü şekillerinin belirli bir...

Şubat 17, 2020

Kığı Baraj Maketi

Kığı Baraj Maketi Nedir? Kığı baraj maketi, küçük ölçekleri sayesinde bu barajımızı size daha iyi tanımlayabilmektedir. Ve kığı baraj maketi sayesinde nereye nasıl fayda sağladığını daha ayrıntılı bir biçimde görebilirsiniz. Kiğı Barajı ve...